Monthly Archives: January 2017

Pelangi Apriliandini Salsabila, S.Pd.

By | Uncategorized | No Comments

img_3237

Nama                                : Pelangi Apriliadini Salsabila, S.Pd.

Tempat/ Tanggal Lahir : Indramayu/ 7 April 1992

Agama                              : Islam

Jabatan                            : Wali Kelas X IPA Putri/ Guru Matematika

Alamat                             : Jl. Diponegoro 69 IX No. 5B

Bagus Bahagio Raharjo, S.S.

By | Uncategorized | No Comments

img_3231

Nama                                : Bagus Bahagio Raharjo, S.S.

Tempat/ Tanggal Lahir : Banyuwangi/ 15 Oktober 1993

Agama                              : Islam

Jabatan                            : Wali Kelas X IPS Putri/ Guru Sejarah

Alamat                             : Jl. Pemogan, gg. Anggrek IV 13

Endang Suryani, S.Pd.

By | Uncategorized | No Comments

img_3236

Nama                                : Endang Suryani, S.Pd.

Tempat/ Tanggal Lahir : Blitar/ 2 September 1977

Agama                              : Islam

Jabatan                            : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan

Alamat                             : Jl. Tukad Irawati No. 58 Denpasar

Guru Kimia

By | Uncategorized | No Comments

img_3236

Nama                                : Endang Suryani, S.Pd.

Tempat/ Tanggal Lahir : Blitar/ 2 September 1977

Agama                              : Islam

Jabatan                            : Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan

Alamat                             : Jl. Tukad Irawati No. 58 Denpasar
img_3258

Nama                                 : Restu Triawan, S.Pd.

Tempat/ Tanggal Lahir  : Gerung/ 9 Mei 1991

Agama                               : Islam

Jabatan                             : Guru Kimia

Alamat                              : Lembar, Lombok Barat